Kötelező marad-e a jövőben az energetikai tanúsítvány ingatlan eladásoknál?

A közelmúltban több hírportál is arról számolt be, hogy a megújuló energetikai rendelet többek között arról is fog szólni, hogy ingatlan adásvételnél eltörlik az energetikai tanúsítvány kötelező jellegét.

A Magyar Közlöny 2023. május 25-i számában megjelent az energetikai tanúsításról szóló rendelet módosítása, melyben a jogalkotó az alábbiak szerint fogalmaz:

„Az e rendelet hatálya alá tartozó épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása vagy bérbeadása esetén – a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével – az eladónak vagy a bérbeadónak a szerződés megkötésének napjáig be kell mutatnia a tanúsítványt vagy annak másolatát a leendő vevőnek vagy bérlőnek, és legkésőbb a birtokbaadás napjáig át kell adnia a tanúsítványt vagy annak másolatát a vevőnek vagy a bérlőnek.”

A fent említett (4) bekezdés az alábbi:

“(4) Nem kell tanúsítványt készíteni

a) a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén;
b) ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt;”

Tehát továbbra is szükséges elkészíteni az energetikai tanúsítványt ingatlan adás-vételnél!

Megújul az épületenergetikai tanúsítás rendszere

Új besorolási kategóriák – Mi lesz a már elkészült épületenergetikai tanúsítványokkal?

Korábban A+-tól I-ig összesen 10 energetikai kategóriába voltak sorolva az épületek, lakások. A követelménynek megfelelő kategória, azaz amit egy új építésnél el kellet érni az a C volt.

Az új rendszerben 2016. január 1-től dupla betűt kaphatnak besoroláskor az épületek AA ++-tól JJ-ig összesen tizenkét kategóriát. A követelménynek megfelelő kategória (új nevén „korszerű”) ebben a besorolási rendszerben is a CC, viszont míg korábban a C kategóriába a viszonyítási érték 96 %-tól a 100 %-ig teljesítő épületek kerültek, addig az új rendszerben a 100 % és a 130 % között teljesítő épületek lesznek besorolva. Korábban a C kategóriánál 3 db jobb kategória létezett, ami most 4 re bővül, a C kategóriánál rosszabb kategóriák száma eddig 6 db volt, ezután ez 7-re bővül.  

Energetika

A már meglévő épületenergetikai tanúsítványok 2016. január 1-jétől nem használhatók fel további tranzakciókhoz változatlanul. A korábban készült tanúsítványok alapján a tanúsítvány nyilvántartó rendszer egy pótlap kiállításával új tanúsítványt generál, ezt kell a továbbiakban használni. A tulajdonosok az új besorolásukról a tanúsítási rendszerben tájékozódhatnak: https://www.e-epites.hu/entan/ Itt igényelhető a kiállított pótlap, ami a korábban készült épületenergetikai tanúsítvánnyal együtt érvényes. Az érvényességi ideje a korábbi tanúsítvány kiállítási idejétől számított 10 év.