Adatvédelmi tájékoztató

Alábbi Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a Living Home Kft-vel ingatlanközvetítés céljából kapcsolatba lépő természetes személyek (továbbiakban: ügyfél) információs önrendelkezési jogát biztosítsa.

  • Adatkezelő és adatfeldolgozó:

Living Home Kft, 1032 Budapest Kenyeres u. 15. fszt. 2.

T: 061/2420808, e-mail: iroda@lhi.hu, honlap: www.lhi.hu

és a

Planum-Comp Kft., 1151 Budapest Szlacsányi F. u. 198.

honlap: www.planumcomp.hu

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-122915/2017

 

  • Az adatkezelés célja: ingatlanközvetítés

 

  • Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelésre kizárólag az ügyfél előzetes hozzájárulásával kerül sor, mely történhet ingatlanközvetítői megbízási szerződés megkötésével és/vagy az ingatlanok megtekintése során a címátvételi lap kitöltésekor, ill. aláírásakor valamint keresleti megbízás megadásakor (szóban és írásban egyaránt). A kezelt adatok a 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról hatálya alá eső információkat, adatokat valamint az ügyfél elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím) érinti.

 

  • Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés megszűnik, amennyiben az ügyfél az adatkezelési hozzájárulását visszavonja vagy az adatkezelés fent meghatározott célja megszűnik. Az ügyfél az adatkezelési hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen és következmények nélkül visszavonhatja, azzal a kivétellel, hogy az addig adott megbízás(oka)t a Living Home Kft. az ügyfél elérhetőségei nélkül értelemszerűen nem tudja teljesíteni, tehát az külön jognyilatkozat nélkül is megszűnik.

 

  • Az ügyfél adatkezeléssel kapcsolatos jogai: az Infotv. 14. §-a alapján az ügyfél kérelmezheti az adatkezelőnél a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.