Adatvédelmi tájékoztató

Alábbi Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a Living Home Kft-vel ingatlanközvetítés céljából kapcsolatba lépő természetes személyek (továbbiakban: ügyfél) információs önrendelkezési jogát biztosítsa.

 • Adatkezelő és adatfeldolgozó:

Living Home Kft, 1032 Budapest Kenyeres u. 15. fszt. 2.

T: 061/2420808, e-mail: iroda@lhi.hu, honlap: www.lhi.hu

és a Living Home Kft-vel jogviszonyban álló teljesítési segédek

valamint a

Planum-Comp Kft., 1151 Budapest Szlacsányi F. u. 198.

honlap: www.planumcomp.hu

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-122915/2017

 

 • Az adatkezelés célja: ingatlanközvetítés

 

 • Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelésre kizárólag az ügyfél előzetes és önkéntes hozzájárulásával kerül sor, mely történhet ingatlanközvetítői megbízási szerződés megkötésével és/vagy az ingatlanok megtekintése során a címátvételi lap kitöltésekor, ill. aláírásakor valamint keresleti megbízás megadásakor (szóban és írásban egyaránt), továbbá az lhi.hu honlapon érdeklődő üzenet küldése formájában. A kezelt adatok a 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról hatálya alá eső információkat, adatokat valamint az ügyfél elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím) érinti.

 

 • Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés megszűnik, amennyiben az ügyfél az adatkezelési hozzájárulását visszavonja vagy az adatkezelés fent meghatározott célja megszűnik. Az ügyfél az adatkezelési hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen és következmények nélkül visszavonhatja, azzal a kitétellel, hogy az addig adott eladási vagy bérbeadási megbízás(oka)t a Living Home Kft. az ügyfél elérhetőségei nélkül értelemszerűen nem tudja teljesíteni, tehát az külön jognyilatkozat nélkül is megszűnik.

 

 • Az ügyfél adatkezeléssel kapcsolatos jogai: az Infotv. 14. §-a alapján az ügyfél kérelmezheti az adatkezelőnél a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 

 • Sütik: A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

  A Living Home Kft. weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Living Home Kft. információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

 • Az Ügyfelek egy esetleges jogsértés esetén a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben (Info. tv.) foglaltak alapján az adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak, illetőleg igényüket bíróság előtt is érvényesíthetik.

  Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Info. törvény tartalmazza.

  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

  Honlap: http://www.naih.hu

  Telefon: 06.1.391.1400

  Telefax: 06.1.391.1410

  E-maiI: ugyfelszolgalat@naih.hu