Kötelező marad-e a jövőben az energetikai tanúsítvány ingatlan eladásoknál?

A közelmúltban több hírportál is arról számolt be, hogy a megújuló energetikai rendelet többek között arról is fog szólni, hogy ingatlan adásvételnél eltörlik az energetikai tanúsítvány kötelező jellegét.

A Magyar Közlöny 2023. május 25-i számában megjelent az energetikai tanúsításról szóló rendelet módosítása, melyben a jogalkotó az alábbiak szerint fogalmaz:

„Az e rendelet hatálya alá tartozó épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása vagy bérbeadása esetén – a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével – az eladónak vagy a bérbeadónak a szerződés megkötésének napjáig be kell mutatnia a tanúsítványt vagy annak másolatát a leendő vevőnek vagy bérlőnek, és legkésőbb a birtokbaadás napjáig át kell adnia a tanúsítványt vagy annak másolatát a vevőnek vagy a bérlőnek.”

A fent említett (4) bekezdés az alábbi:

“(4) Nem kell tanúsítványt készíteni

a) a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén;
b) ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt;”

Tehát továbbra is szükséges elkészíteni az energetikai tanúsítványt ingatlan adás-vételnél!

Az új módosító rendelet változatlanul hagyta a korábbi rendelet alkalmazási körét, mely így szól:

“Az épület energetikai jellemzőit e rendelet előírásai szerint – amennyiben nem rendelkezik hatályos energetikai tanúsítvánnyal – tanúsítani kell a rendelet hatálya alá tartozó

a) új épület építése;
b) meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység
ba) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy
bb) bérbeadása;
c) 500 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület

esetén.”

Forrás: https://radlerepitesziroda.hu/blog/kotelezo-marad-e-a-jovoben-az-energetikai-tanusitvany-ingatlan-eladasoknal